MAMY SZCZENI─?TA!!

 

 " Pies jest darem natury , ale i ??wiadomej , kszta??tuj─?cej jego wygl─?d i charakter , hodowli . Jest wiec ??ywym dzie??em sztuki , ??wiadectwem naszej kultury godnym troski i upami─?tnienia 
- tu i teraz"