" Pies jest darem natury , ale i świadomej , kształtującej jego wygląd i charakter , hodowli . Jest wiec żywym dziełem sztuki , świadectwem naszej kultury godnym troski i upamiętnienia 
- tu i teraz"