Wlanimu's FEEL THE LOVE AGAIN

 

 • M??odzie??owy Zwyci─?zca Europy 2017 + BOB Junior
 • Interchampion
 • Grand Champion Polski
 • Champion Polski 
 • Champion Litwy
 • Champion S??owacji
 • Champion Bo??ni i Hercegowiny
 • Champion Federacji Bo??ni i Hercegowiny 
 • Champion Rumunii
 • Grand Champion Rumunii
 • M??odzie??owy Champion Polski
 • M??odzie??owy Champion Ukrainy
 • M??odzie??owy Champion Serbii
 • M??odzie??owy Champion Bo??ni i Hercegowiny
 • M??odzie??owy Champion Federacji Bo??ni i Hercegowiny
 • M??odzie??owy Zwyci─?zca Klubu Polski
 • Zwyci─?zca Klasy Championów na WDS'18 
 • resCACA w klasie Championów na EDS'19
 • Lokata 3 w klasie Championów na EDS'19 
 • Lokata 4 w klasie Po??redniej na WDS'17
 • PRA B dna - czysty 
 • MAC dna - czysty 
 • Badanie kliniczne oczu - zdrowy