JAREMA Dzikie Pola FCI

 

  • M??odzie??owy Zwyci─?zca ISPU 2019 + BOS
  • Champion Polski
  • Champion Rumunii
  • M??odzie??owy Champion Polski
  • M??odzie??owy Champion W─?gier
  • M??odzie??owy Champion Rumunii
  • M??odzie??owy Zwyci─?zca Polski
  • PRA B dna - czysty 
  • MAC dna - czysty