Zwierz─?ta towarzyszy??y mi od najm??odszych lat. W moim domu znajdowa??y schronienie, wszelkiego rodzaju ,,chodz─?ce nieszcz─???cia"- osiedlowe bezdomne psy, koty, chore ptaki i gryzonie. Przygod─? z psami rodowodowymi zapocz─?tkowa?? w 1988 roku doberman KENT ,,Ustronie Radomskie". Na prze??omie roku 1988/1989 zawita?? do mnie Chart polski GREK. W czerwcu 1989 roku do??─?czy?? do nas nast─?pny doberman ROY od Sp??awy. W roku 1993 po 8 miesi─?cach oczekiwania, naby??am za??o??ycielk─? mojej hodowli sznaucerk─? miniaturow─? czarno-srebrn─? OLIMPIE Helloween. Te psy juz odesz??y- zostala po nich pami─?─?, tak jak po córce i wnuczce Ole??ki - ESAU?üA i FINEZJA, w naszych sercach pozostan─? równie?? na zawsze FERRARI i GINA DAVIS - dobermany z hodowli Helloween, oraz sznaucer olbrzym czarny ORION, trafi?? do nas w wieku 13 lat ze schroniska, nie by?? z nami d??ugo, ale pokocha??a go ca??a rodzina. ??pijcie spokojnie S??oneczka [*]  Teraz s─? z nami wnuczka i prawnuczki Ole??ki, a tak??e dwa sznaucerki z hodowli Sasquehanna i córki Dakoty, sznaucerek z ukrai??skiej hodowli Palar Line, 2 sznaucerki z serbskiej hodowli Fildale, owczarek niemiecki z hodowli Traho i sznaucer olbrzym z hodowli Gently Born. Ogromn─? rado??─? sprawia mi fakt, ??e ju?? dzi?? moje dzieci Alek 18 lat i  Marta 15 lat pomimo m??odego wieku mocno anga??uj─? si─? w kynologi─?. Obydwoje z powodzeniem wystawiaj─? nie tylko moje psy na wystawach, s─? m??odymi prezenterami, a pasj─? Alka jest szkolenie psów sportowych. Najwyra??niej bakcyla kynologicznego wyssali z ,,mlekiem matki"