ABSOLUT WINNER Gently Born [*]

 

 • Interchampion
 • Champion Polski
 • Champion Rumunii
 • Grand Champion Rumunii
 • M??odzie??owy Champion Polski
 • M??odzie??owy Zwyci─?zca Europy ??rodkowej i  Wschodniej
 • M??odzie??owy Zwyci─?zca Polski
 • Zwyci─?zca Transylwanii
 • Kwalifiakcje Hodowlane
 • HD A
 • PT I
 • IPO I


POTOMSTWO CZEKIEGO