KSIENIA Dzikie Pola FCI [*]

 • Interchampion
 • Champion Polski 
 • M??odzie??owy Champion Polski
 • Champion Polski Weteranów
 • Zwyciń?zca Szczeniń?t Europy ??rodkowej i Wschodniej
 • Zwyciń?zca Klubu Szczeniń?t
 • Zwyciń?zca Klubu BIS Szczeniń?t
 • Zwyciń?zca Klubu 
 • Zwyciń?zca Klubu Weteranów
 • Zwyciń?zca Polski Weteranów
 • IV NAJPIń?KNIEJSZY PIES WYSTAWY KLUBOWEJ 2012
 • Ostatnie badanie kliniczne oczu 22.06.15 - zdrowa