S?üAWA Dzikie Pola FCI

 • Interchampion
 • Champion Polski
 • Champion Rumunii
 • Champion Bo??ni i Hercegowiny
 • Champion Federacji Bo??ni i Hercegowiny
 • Zwyci─?zca Klubu Bo??ni i Hercegowiny
 • M??odzie??owy Champion Polski
 • M??odzie??owy Zwyci─?zca Klubu
 • Zwyci─?zca Baby Klubu
 • PRA B dna - czysta
 • MAC dna - czysta
 • Badanie kliniczne oczu - zdrowa