ORION [*]

Sznaucer olbrzym czarny wzi─?ty ze schroniska, po udziale w wypadku samochodowym.
By?? psem rodowodowym - uda??o nam si─? dotrze─? do jego hodowcy.
Okaza??o si─?, ??e kiedy odszed?? mia?? sko??czone 15 lat. ??pij spokojnie, S??oneczko [']