Fildale JOHN TRAVOLTA

 • Interchampion
 • Champion Polski
 • Champion S??owacji
 • Champion W─?gier
 • Champion Serbii
 • Champion Macedonii
 • Champion Rumunii
 • Champion Bo??ni i Herzegowiny
 • Champion Federacji BiH
 • Grand Champion Macedonii
 • M??odzie??owy Champion Polski
 • M??odzie??owy Champion Ukrainy
 • M??odzie??owy Champion Serbii
 • Zwyci─?zca Klubu BiH
 • Zwyci─?zca Klubu M??odszych Szczeni─?t
 • PRA B dna - czysty
 • MAC dna - czysty
 • Badanie kliniczne oczu - zdrowy

POTOMSTWO JASIA