10 ─?wicze??, kt??re powinien wykona─? ka??dy opiekun psa, aby zapewni─? mu bezstresow─? wizyt─? w salonie piel─?gnacji ps??w

Wszystkie ─?wiczenia powinny by─? dla psa przyjemne i komfortowe, maj─? na celu przyzwyczajenie psa do wszelkich manipulacji i znoszenia ich zupe??nie spokojnie. Podstaw─? jest zaufanie psa do cz??owieka. Je??li w kt??rym?? momencie pies wykazuje niepok??j lub zdenerwowanie, postaraj si─? roz??o??y─? ─?wiczenia na drobne elementy, nagradzaj─?c smako??ykami spokojne zachowanie. Nie wolno na si??─? przytrzymywa─? wyrywaj─?cego si─? psa, gdy?? to wzmaga jego l─?k, kt??ry w niekiedy mo??e spowodowa─? agresywne zachowanie, trudne do wyeliminowania.
Najlepiej pracowa─? ju?? z ma??ym szczeniakiem, kt??ry zwykle do??─? ??atwo akceptuje podnoszenie, przewracanie i dotykanie r????nych cz─???ci cia??a. Nie przeprowadzaj ─?wicze??, gdy pies jest rozbawiony, podekscytowany, wykorzystaj chwile uspokojenia i odpoczynku. Ruchy cz??owieka powinny by─? spokojne i opanowane, mo??na m??wi─? do psa ??agodnym g??osem.

1.UNIERUCHOMIENIE
Przytrzymaj psa przez chwil─?, tak, ??eby nie m??g?? odej??─? ani zmieni─? pozycji.

2. WYSTAWIANIE NA ST???ü
Podnie?? psa i postaw na stole, g??aszcz przez chwil─?, mo??esz nagradza─? za spokojne stanie, po czym zdejmij go ze sto??u. Nie pozw??l, aby pies sam zeskoczy??.
To samo mo??na powtarza─? wstawiaj─?c psa do wanny lub brodzika.

3. LE??ENIE NA BOKU
To ─?wiczenie mo??na wykonywa─? na dwa sposoby: nauczy─? psa spokojnie akceptowa─? przewracanie na bok, albo k??a??─? si─? na boku na komend─?. Le??─?cy na boku pies powinien spokojnie pozwoli─? si─? przytrzyma─? i dotyka─?.

4. Z─?BY
Delikatnie otw??rz pysk psa i dotykaj, z─?b??w, dzi─?se??, j─?zyka uwa??aj─?c by jednocze??nie nie zas??ania─? psu oczu.

5. OCZY
Przytrzymuj─?c delikatnie g??ow─? psa odchyl doln─? i g??rn─? powiek─?, ewentualnie przemyj okolice oczu preparatem do piel─?gnacji oczu.

6. USZY
Regularnie masuj uszy i je??li jest taka potrzeba usu?? nagromadzony brud mi─?kkim wacikiem nas─?czonym p??ynem do przemywania uszu.

7. ?üAPY
Podno??, przytrzymuj i masuj ka??d─? ??ap─?, dotykaj opuszk??w i sk??ry pomi─?dzy palcami.

8. BRZUCH
Podczas gdy pies le??y na boku lub na grzebiecie, masuj brzuch i klatk─? piersiow─?.

9. DOTYK OBCEJ OSOBY
Wykorzystuj nadarzaj─?ce si─? okazje, aby osoby nie znane psu g??aska??y go i dotyka??y. Je??li pies jest przy tym zupe??nie rozlu??niony, przeprowadzaj z obcymi wszystkie powy??sze ─?wiczenia.

10. PRZYZWYCZAJANIE DO SZCZOTKI
Systematycznie przyzwyczajaj psa do czesania szczotk─? lub grzebieniem. Wybieraj czas, gdy pies jest spokojny i nagradzaj smako??ykami spokojne zachowanie.


Andrzej K??osi??ski - behawiorysta, www.coape.pl