EUFORIA Dzikie Pola FCI

 

 • Interchampion
 • Grand Champion Polski
 • Champion Polski 
 • Champion Rumunii 
 • Champion S??owacji 
 • Champion Bo??ni i Hercegowiny 
 • Champion Federacji Bo??ni i Hercegowiny 
 • Zwyci─?zca Klubu Polski 2018
 • Zwyci─?zca Klubu BiH 2018
 • Zwyci─?zca Polski 2019
 • Champion of Champions 2019 
 • M??odzie??owy Champion Polski
 • Lokata 2 w klasie Championów na WDS'18 
 • Lokata 2 w klasie Championów na EDS'19 
 • Lokata 2 w klasie Po??redniej na WDS'17 
 • Lokata 3 w klasie Championów na EDS'18
 • Lokata 3 w klasie M??odzie??y na EDS'17
 • PRA B dna - czysta 
 • MAC dna - czysta 
 • Badanie kliniczne oczu - zdrowa