HUZAR Dzikie Pola FCI

 

  • Champion Polski
  • Champion Federacji Bo??ni i Hercegowiny
  • Champion Bo??ni i Hercegowiny
  • M??odzie??owy Champion Polski
  • 2x Zwyci─?zca Klubu M??odszych Szczeni─?t
  • Multi BIS M??odszych Szczeni─?t i Szczeni─?t 
  • PRA B dna - czysty 
  • MAC dna - czysty 
  • Kliniczne badanie oczu - zdrowy